Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie są popularne metody wyceniania firm i przedsiębiorstw

Transakcje kupna i sprzedaży najróżniejszych firm są często spotykane, jest to powszechnie stosowana praktyka w wielu biznesowych branżach. Jeżeli obie strony są na to zdecydowane, to zostaje kwestia ustalenia na odpowiednim poziomie ceny transakcji. W takich przypadkach bardzo często wykonywana jest profesjonalna wycena znaku towarowego, która stanowi punkt wyjścia do dalszych rozmów i negocjacji. Na taką wycenę wpływa wiele czynników, i im firma będzie większa, tym ciężej może być oszacować jej końcową wartość. Obecnie dostępnych jest parę odmian tego typu wycen, które znacznie się różnią od siebie podejściem do analizy, a co za tym idzie również i końcowym wynikiem.

Z tego też powodu w każdym przypadku najlepiej będzie dopasować odpowiednią metodę do konkretnej sytuacji, aby ona była możliwie jak najbardziej precyzyjna. Przez wielu specjalistów uważana za najłatwiejszą będzie metoda majątkowa, opierająca się oszacowaniu wartości pasywów i aktywów, i odjęciu ich od siebie. Takie założenie jest słuszne w sytuacjach, gdy faktycznie majątek stały czy ruchomy ma największy wpływ na wartość firmy. Lecz jeżeli zaczną się pojawiać kwestie patentów, znaków towarowych, czy też innych niematerialnych wartości, to otrzymać można mocno odbiegający od faktycznego stanu rezultat. Dlatego też w wielu przypadkach biuro aktuarialne może sięgnąć po jakieś inne rozwiązanie, które być może da bardziej realną kwotę. Następną z chętnie używanych typów wyceny jest metoda dochodowa.

Ona z kolei opiera się na ocenie finansowych przepływów, jakie dadzą obraz tego, jaką rentowność ma dany biznes i jak dużo zarobi się na nim. Aktualnie jest ona chętnie wykorzystywana, zwłaszcza przy większych firmach, ponieważ zdaniem wielu osób daje najwiarygodniejsze dane. W ramach dochodowej wyceny używanych jest też kilka podstaw wycen, tu też wybiera się najlepsze w konkretnej sytuacji rozwiązanie. A w części przypadków najlepiej się sprawdzi porównawcza wycena. Polega ona na tym, że wartość danej firmy jest szacowana w oparciu o wartość konkurencyjnych podmiotów, działających w tej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz